El XXV Festival de guitarra “Ciutat d’Elx” amb l’ànim de fer que la guitarra, com a instrument i com a cultura, tinga una difusió merescuda i enriquidora, posa en marxa cursos especialitzats impartits per prestigiosos professors i catedràtics a la Universitat CEU Cardenal Herrera d’Elx.

Classes Magistrals:

Álvaro Pierri: del 25 al 28 de juliol.
Pedro Mateo González: del 25 al 26 de juliol.
Margarita Escarpa: del 25 al 27 de juliol.
Eduardo Baranzano: del 27 al 28 de juliol.
Luis Alejandro García: del 25 al 26 de juliol.

Preus:

L’alumnat inscrit en qualsevol de les modalitats tindrà accés gratuït a totes les classes i els concerts del present Festival.
GUITARRA CLÀSSICA
Alumnat actiu:
– 3 classes: 240€. L’alumne podrà triar tres professors diferents o un màxim de dues classes per professor.
– 2 classes: 200€. L’alumne podrà triar un únic professor o dos professors diferents.
– 1 classe: 135€.
Alumnat oient: 105€.
Alumnat oient + concurs: 135€.
Les classes individuals tindran una durada de 45 minuts.

MÚSICA DE CAMBRA AMB GUITARRA i ENSEMBLES (exceptuant el piano):
Alumnat actiu:
– 3 classes: 300€. L’agrupació pot triar tres professors diferents o un màxim de dues classes per professor.
– 1 classe: 160€.

  • Les classes de música de cambra tindran una durada de 60 minuts.
  • L’alumnat matriculat en aquesta modalitat tindrà dret a participar en el concurs d’interpretació individual sense cost addicional.

Normes d’admissió:

  • Totes les places són limitades, per la qual cosa l’admissió de sol·licituds s’efectuarà per rigorós ordre d’inscripció.
  • No es tornarà l’import de la matrícula un cop acabat el termini d’inscripció. Anteriorment, amb la justificació prèvia de la causa, es tornarà el 50%. Només es tornarà el total de l’import en cas que es cobrisca de nou la plaça.
  • L’organització del Festival es reserva el dret d’ampliar el nombre de places ofertes.
  • Els socis d’AGMA tindran un descompte del 20%. Podran assistir gratuïtament a tots els cursos en qualitat d’oients sense estar matriculats com a alumnes actius.
  • Les classes s’impartiran en horari de matí i vesprada.

Diploma de participació

El Festival expedirà diploma acreditatiu d’assistència, on constaran les hores cursades.

Inscripció i matrícula

A través de la nostra pàgina web. La inscripció quedarà formalitzada en fer l’ingrés o transferència de la matrícula:
ASSOCIACIÓ DE GUITARRISTES MÚSICA OBERTA
Banc: CAJAMAR. Caixes Rurals Unides, Societat Cooperativa de Crèdit.
Núm. de compte: ES33 3058-2508-2127-2000-2424
Transferència internacional: IBAN: ES33 3058-2508-2127-2000-2424
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX
El resguard de l’ingrés o la transferència s’enviarà al correu electrònic: info@festivalguitarraelche.com
La direcció del festival es reserva el dret de modificar la programació per motius d’organització.

Disposicions finals

Totes les proves seran públiques i podran ser enregistrades en vídeo i àudio. El Festival Internacional de Guitarra Ciutat d’Elx es reserva, durant i després de la seva celebració, el dret de difusió per Ràdio, Televisió, Vídeo o qualsevol altre mitjà de reproducció, de totes i cadascuna de les proves, inclosa la Final , sense que això ocasione cap retribució o percepció de drets per als concursants.
La sol·licitud d’inscripció implica conèixer i acceptar les presents Bases.