XX CONCURS INTERNACIONAL DE GUITARRA “CIUTAT D’ELX”

Podran participar-hi tots els guitarristes, sense límit d’edat, que estiguen inscrits com a alumnat actiu en algun dels cursos o hagin optat per la matricula: oient + concurs.

El concurs constarà de dues proves:

Prova eliminatòria, en què el concursant presentarà un programa de lliure elecció d’un màxim de 15 minuts. Tindrà lloc el dilluns 24 de juliol a l’Aula Magna de la Universitat CEU Cardenal Herrera d’Elx a partir de les 10:00 h. El resultat de la selecció de finalistes es farà públic abans de començar el concert de la nit.

Prova final, en què el concursant disposarà d’un màxim de 25 minuts d’actuació total per presentar un programa de lliure elecció on s’inclouran obres d’almenys dos estils diferents. No es podran incloure obres interpretades a la fase eliminatòria. Tindrà lloc al Claustre de Sant Josep el dimarts 25 de juliol a les 21:00 hores.

  • Els horaris es poden modificar depenent del nombre de concursants.
  • Els concursants han d’enviar per correu electrònic a info@festivalguitarraelche.com i en format PDF les partitures del programa a interpretar a cadascuna de les fases, almenys amb dos dies d’antelació a la fase eliminatòria.
  • Els guanyadors del Premi Ciutat d’Elx en edicions anteriors no podran presentar-se a aquest concurs.
  • El resultat del concurs es donarà a conèixer dimarts 25 de juliol després de la deliberació del jurat.
  • El lliurament de premis del Concurs Internacional de Guitarra Ciutat d’Elx es realitzarà el dijous 27 de juliol al Claustre de Sant Josep a les 21:00h sent obligatòria l’assistència dels guanyadors per rebre els premis.

Premis

Els premis atorgats seran els següents:

Primer premi, Premi Ciutat d’Elx:
– Concert dins del XXVI Festival de guitarra Ciutat d’Elx, amb una prestació econòmica de 1.500 €.
– Concert organitzat per PIMA (Associació Juvenil de Guitarra) de Petrer amb una prestació econòmica de 600€.

Segon premi: Concert compartit organitzat per AGMA amb una prestació de 500€.

Premi del Públic: Concert compartit organitzat per AGMA amb una prestació de 300€.

Tots els premis estaran subjectes a les retencions que marca la llei.

Jurat

El jurat el constituiran personalitats del món de la música i la cultura i el seu veredicte serà inapel·lable.

Disposicions finals

Totes les proves seran públiques i podran ser enregistrades en vídeo i àudio. El Festival Internacional de Guitarra Ciutat d’Elx es reserva, durant i després de la seva celebració, el dret de difusió per Ràdio, Televisió, Vídeo o qualsevol altre mitjà de reproducció, de totes i cadascuna de les proves, inclosa la Final , sense que això ocasione cap retribució o percepció de drets per als concursants.

La sol·licitud d’inscripció implica conèixer i acceptar les presents Bases.